Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

2022
18
Nov

In een workshop door, voor en met vertegenwoordigers van aanstaande mede-Zoöps deelt Het Nieuwe Instituut een aantal lessen die je leert wanneer je Zoöp wordt. Op 22 april 2022 voegde het instituut Maike van Stiphout aan de organisatie toe als Spreker voor de Levenden. Zij behartigt de meer-dan-menselijke belangen binnen de zoöperatie en zorgt dat die worden meegenomen in de besluitvorming. Het instituut werd daarmee de eerste Zoöp. Sinds we dit organisatiemodel hebben aangenomen, hebben we veel geleerd, bijvoorbeeld over het luisteren en kijken naar het leven in en rondom Het Nieuwe Instituut, over het nut en de haalbaarheid van verschillende regeneratieve doelen, over de samenwerking met een Spreker voor de Levenden en over manieren waarop je een hele organisatie meekrijgt in het Zoöp-idee. Sommige lessen zijn specifiek voor het instituut als Zoöp, maar veel van de opgedane inzichten zijn relevant voor alle komende Zoöps. Zo werken we in de workshop samen uit hoe je iemand opleidt tot Spreker voor de Levenden.

2022
20
Sep

Als zoöperatie is Het Nieuwe Instituut onder meer geïnspireerd door het wereldbeeld van vivir bien of ‘goed leven’ dat verschillende Inheemse gemeenschappen in Midden- en Zuid-Amerika toepassen. Op dinsdag 20 september verwelkomt directeur Aric Chen de historicus, antropoloog, Aymara-leider en vicepresident van Bolivia David Choquehuanca voor een publieke toelichting op het begrip. Francien van Westrenen treedt op als moderator.

2022
22
Apr

A More-than-Human Night at the Museum is een feestelijk voorjaarsprogramma ter ere van Earth Day 2022, het moment dat het instituut formeel de eerste Zoöp ter wereld wordt en de (her)opening van De Nieuwe Tuin en de tentoonstelling Op zoek naar het pluriversum. Met bijdragen van pluriversele onderzoekers-curatoren Sophie Krier en Erik Wong, natuurinclusief landschapsarchitect en ‘Spreker voor de Levenden’ Maike van Stiphout, klimaatactivist en kunstenaar Suzanne Dhaliwal, aard-eter masharu, performancecollectief House of GHOD, dj Emma Champagne Queen, de Omleiders van Het Nieuwe Instituut en vele anderen. 

2021
18
Jun

Het Zoönomic Curriculum is bedoeld voor deelnemers die geïnteresseerd zijn in het starten van een eigen zoöp of die actief lid willen worden van een Zoönomic Foundation. Het programma is ontwikkeld rondom de 'Zoönomic Method' en helpt deelnemers op weg in het proces van het starten en verder ontwikkelen van een zoöp. Het curriculum vindt plaats op 30 april, 21 mei, 4 en 18 juni, vanaf 14.00 uur.

2021
29
Apr
19:30 – 21:00
Het Nieuwe Instituut Online

In de aanloop naar de officiële oprichting van de eerste zoöp delen vier pro-zoöps uit binnen- en buitenland wat voor potentieel zij zien in hun eigen transformatie naar die nieuwe organisatievorm. Ze gaan in gesprek over hun redenen om zoöp te worden en de vraagstukken die erbij komen kijken. Ze benadrukken in hun verhaal elk een ander aspect van de zoöp en belichten zo de uiteenlopende ecologische, politieke en economische dimensies waarbinnen die opereren. Met bijdragen van sprekers Roberta Jurcic, Anne van Leeuwen, Jane Da Mosto, Matthijs ten Berge en Klaas Kuitenbrouwer.

2020
21
Feb
13:30 – 17:00
 

Zoönomic Futures is een immersieve training gericht op het ontwikkelen van een praktische ethiek voor een samenleving waarin de mens niet langer centraal staat. De training speelt zich af in de context van een veertig jaar in de toekomst geëxtrapoleerd zoöpconcept.

2018
11
Mei

Uitgaande van de inzichten die worden gepresenteerd door Jaya Klara Brekke en Jay Springett op Terraforming Earth  Thursday Night Live van 10 mei 2018, zal een groep van ecologen, coders, ontwerpers, kunstenaars en (rechts)filosofen werken aan het formuleren van de grondleggende principes voor een 21ste eeuwse samenleving van mensen, andere organismen en machines.

2018
10
Mei

Tijdens Terraforming Earth gaan Jaya Klara Brekke en Jay Springett in op de implicaties van de blockchain technologie en duurzame energie, als uitgangspunt voor de ontwikkeling van een parallelle, anderssoortige economie als voorwaarde voor het leefbaar houden van de aarde.