Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Scroll en ontdek Zoöp

Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Zoöp is een organisatiemodel voor samenwerking tussen menselijk en niet-menselijk leven dat de belangen van alle zoë (Grieks voor 'leven') behartigt. Het Zoöp-model maakt de stemmen en belangen van niet-menselijk leven onderdeel van de besluitvorming van organisaties.

Hoe houden we de aarde leefbaar voor planten, dieren & mensen? In een wereld waarin het klimaat uit de bocht vliegt,  ecosystemen onder druk staan, en de mens op zoek is naar een evenwichtige en houdbare relatie met de natuur, is de ontwikkeling van dit alternatieve organisatiemodel een radicale hervorming waarbij de stem van de natuur eindelijk wordt gehoord.

Wanneer er gewerkt wordt  vanuit een organisatie, overheidsinstelling, commercieel bedrijf, bestuur of wat voor samenwerkende groep mensen dan ook, staat het in kaart brengen en afwegen van belangen altijd centraal. De meeste organisaties lopen hierbij zonder het te weten tegen een blinde vlek aan: ze beperken zich  tot het belang van de mens. Met escalerende klimaatverandering, afname in biodiversiteit en de algehele bewoonbaarheid van de aarde die op de proef wordt gesteld, schiet de huidige manier waarop we samenwerkingen in onze huidige maatschappij vormgeven tekort. Niet-menselijke levensvormen zoals planten, dieren, insecten, maar ook het leven in de bodem zoals bacterieën  en schimmels, worden enkel als grondstof of product gezien en raken uitgeput of verdwijnen. Als alternatief brengt het Zoöp-model verandering in deze vastgeroeste structuur. Door verder te kijken dan het belang van de mens en door de levende natuur letterlijk een stoel te geven aan de gesprekstafel.

Het idee van de Zoöp komt  voort uit een onderzoek van Het Nieuwe Instituut, dat samen met ecologen, filosofen, kunstenaars, ondernemers en juristen naar een manier zocht om de positie van niet-menselijk leven binnen onze menselijke samenlevingen te versterken. Tegenwicht bieden tegen het kader waarin de mens vooral vanuit de natuur onttrekt en niets teruggeeft, evenals het stimuleren van ecologische heropleving, moeten ervoor zorgen dat de kwaliteit van leven er op vooruitgaat voor alle levensvormen — dus ook de mens. Samengevoegd uit het Griekse “zoë” (‘leven’) en samenwerking of coöperatie, betekent zoöp daarom een samenwerking waarvan al het leven onderdeel is.

Hoe gaat dat precies in zijn werk? Concreet betekent het dat er een plek in het bestuur van een organisatie wordt gereserveerd voor een vertegenwoordiger van niet-menselijke levensvormen. Op deze plek zal een expert, die volledig onafhankelijk is van de organisatie en die opereert vanuit de Zoönomische Stichting, als Spreker voor het Leven er voor zorgen dat de belangen van niet-menselijk leven gehoord worden in de keuzes die de organisatie maakt. 

Samen met de Spreker voor de Levenden doorloopt de Zoöp dan elk jaar een proces waarmee het regeneratieve gehalte van de organisatie wordt bepaald. Op basis  daarvan worden  interventies worden gepleegd die de kwaliteit van leven van de hele Zoöp bevorderen. 

Verder verandert er qua structuur eigenlijk niets: de organisatie werkt in alle andere opzichten zoals het altijd doet, maar dan met een vertegenwoordiger die verder kijkt dan de belangen van de mens. En in precies die eenvoud ligt volgens de onderzoekers de kracht van het model: er hoeft weinig op de schop. Vrijwel elke organisatie kan dus als Zoöp aan de slag en voor een directe heropleving van de natuur zorgen. Juristen hebben aan het model meegewerkt om ervoor te zorgen dat de Zoöp logica naadloos in bestaande organisatiestructuren verwerkt kan worden.

Zoöp in het kort:

  • Zoöps versterken de positie van niet-mensen binnen menselijke samenlevingen
  • Zoöps dragen bij aan ecologische regeneratie op een manier die extractivistische dynamiek tegengaat.  
  • Het zoöp-model is ontworpen om toepasbaar te zijn door een breed scala aan organisaties.

Het klinkt wellicht als de toekomst, maar er zijn inmiddels zo’n twintig organisaties die concreet de eerste stappen zetten om het Zoöp model te implementeren en zodoende hun ecologische belasting te keren. Deze proto-Zoöps, zoals deze Zoöps-in-wording heten, verkennen de mogelijkheden en delen de kennis die zij hierbij opdoen met elkaar en het Zoönomisch Instituut  zodat er een uitgebreid netwerk aan relevante kennis ontstaat. Het Nieuwe Instituut is zelf de allereerst Zoöp en trapt op 22 april 2022 dit nieuwe organisatiemodel af. Andere organisaties in Nederland, België, Duitsland, Italië en Slovenië werken al met elementen van het model en dragen bij aan de ontwikkeling hiervan.

Benieuwd hoe het Het Nieuwe Instituut en de andere proto-Zoöps afgaat, wil je meer weten over het model of wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Bezoek dan zoop.hetnieuweinstituut.nl en schrijf je in voor de zoöp nieuwsbrief.

 

Een dankwoord

De volgende mensen hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van het Zoöp-model en belangrijke aspecten van zijn methoden:

Brice Ammar-Khodja, Samuel Bianchini, Sanne Bloemink, Andrei Bocin-Dumitriu, Ziega van den Berk, Gijs Bosman, Jaya Klara Brekke, Laura Burgers, Ricardo Cano Mateo, Cristina Cochior, Francesca Cozzolino, Leonardo Dellanoce, Malou den Dekker, Natalia Derossi, Andre Ficcato, Syne Fonk, Sjef van Gaalen, Edwin Gardner Lotte van Geeven, Michelle Geraerts, Marcel Goethals, Paulina Grebenstein, Max Hampshire, Thieme Hennis, Robin Hoske, Martina Huynh, Ian Ingram, Franceso degl'Inocenti, Theun Karelse, Sophie Krier , Klaas Kuitenbrouwer, Anne van Leeuwen, Jane da Mosto, Gilbert de Nijs, Wietske Nutma, Yanshan Ou, Daniela de Paulis, Marthijn Pool, Patricia Ribault, Malachi Shapiro,  Jarl Schulp, Hugo Scurto, Francesco Sebregondi, Bianca Slieker, Fabian van der Sluijs, Debra Solomon, Youran Song, Jay Springett, Daniël Steginga, Miha Tursic, Sander Turnhout, Josh Wodak, Aiwen Yin, Thijs de Zeeuw.

De juridische aspecten van het model en de juridische documentatie zijn ontwikkeld door Vincent Koorstra, Ernestien Idenburg, Klaas Kuitenbrouwer, en een toegewijd team van De Brauw Blackstone Westbroek en van NLO.

 

Meer weten?

Zoöp Model

Zoöp is de titel van een organisatorisch bestuursmodel voor samenwerking tussen menselijk en niet-menselijk leven dat de belangen van alle zoë (Grieks voor ‘leven’) behartigt. Op deze pagina lees je meer over hoe het Zoöp model precies in elkaar steekt.

Zoönomische Jaarcyclus

Elke Zoöp doorloopt jaarlijks een cyclus van 4 stappen: (1) Afbakenen, (2) Observeren & waarnemen, (3) Karakteriseren en (4) Ingrijpen (meer hieronder). De Zoönomische Jaarcyclus is een methode die de ontwikkeling en groei van de multispeciesgemeenschap van menselijk en niet-menselijk leven in de Zoöp zowel leesbaar als uitvoerbaar maakt.

Geschiedenis & context

Zoöp is ontwikkeld door Het Nieuwe Instituut in een collectief publiek onderzoeksproces met een grote en zeer diverse groep mensen. De vroegste vorm was het resultaat van een speculatief onderzoeksproject in 2018, genaamd Terraforming Earth. De vraag die daar werd verkend was hoe de wereld op lange termijn bewoonbaar te maken voor menselijk en niet-menselijk leven?

Nieuws

09 september 2021
Juridisch formaat klaar
Met de toegewijde hulp van advocatenkantoor De Brauw en van NLO en veel denkwerk, herzieningen en herschrijfingen zijn de drie bouwstenen van het Zoöp-model nu klaar! Wij hebben de certificeringstekst gemaakt waarin staat onder welke voorwaarden organisaties Zoöps gaan heten. We schreven de condities van de Zoönomic Foundation, het orgaan dat de stemmen en belangen van niet-menselijk leven zal vertegenwoordigen als bestuurswaarnemer in Zoöps; en we hebben het standaardcontract gemaakt waarin de rechten en plichten van de Zoöp en de Zoönomic Foundation tegenover elkaar zijn vastgelegd. Deze in elkaar grijpende documenten vormen samen de ruggengraat van het Zoöp-model.
 
Heel veel dank aan alle instanties die hebben geholpen om het zo ver te brengen!
 
 
Afbeelding: bewerkte afbeelding van het dorp Houtouwan in Shengshan. Oorspronkelijk afbeelding: Jane Qing.
7 November
Zoöp Sprouting Festival University College Utrecht
In this festival University College Utrecht (a recent proto-zoöp) will present the notion of the zoöp to its community, hold workshops around all the different aspects of UCU Zoöp, and set in motion the first steps towards the future. UCU will organise ‘rings’ of volunteers to develop different aspects of their Zoöp ahead of the next festival, when they will harvest what has been accomplished and set new goals.
 
The festival will take place online, on Saturday 7 November. Klaas Kuitenbrouwer (researcher at Het Nieuwe Instituut) will be the opening speaker. There will be workshops on developing zoönomic methods, learning from indigenous knowledge (by ecological activist Céline Nana Kun), learning to observe nature, and other topics.
 
Image: courtesy of University College Utrecht.
15 Juni
De Brauw aanvaardt pro bono commissie om zoöp charter te ontwikkelen
Het gerespecteerde advocatenkantoor De Brauw heeft de pro bono commissie aanvaard om de juridische structuur van zoöp kritisch te beoordelen en de charters en documenten te ontwikkelen die nodig zijn om daadwerkelijke zoöps vast te stellen. De Brauw was ‘geïntrigeerd door de juridische implicaties van dit innovatieve en opmerkelijke project’. We zijn enthousiast en dankbaar voor de gewaardeerde steun van De Brauw en kijken enorm uit naar deze samenwerking.
 
 
Afbeelding: Hangende tuinen van Babylon, voor het eerst gepubliceerd in  Je Sais Tout magazine, Frankrijk, december 1909.